Naprapati är ett behandlingsystem som bygger på manuell medicin.

Naprapati (från tjeckiska napravit, "att korrigera" och grekiska pathos, "lidande") är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård. Naprapater diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Terapin involverar ofta att patienten får ligga på en speciell behandlingsbänk medan naprapaten utför behandlingen med händerna.

Sedan 1994 har naprapater i Sverige legitimation från Socialstyrelsen för att behandla patienter med funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Naprapater utgör därmed en del av svensk hälso- och sjukvård. Naprapater har skyddad yrkestitel, lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Legitimationen utfärdas efter fullgjord naprapatexamen från Naprapathögskolan samt ett års handledd praktiktjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.
Naprapatbehandling
Naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Grunden i behandlingen är att även finna orsaken till besväret, inte att enbart behandla symtomet.
Stötvåg
Metoden vi använder oss av vid stötvågsbehandling kallas för "radial extracorporeal shock wave therapy" och förkortas rESWT. Från en kompressor genereras så kallad pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner i den skadade vävnaden.
Dry Needling
Dry needling är ett mycket effektivt behandlingsalternativ för att behandla muskulära problem och smärtor med hjälp av nålar. Dry needling är inte akupunktur. Vanliga behandlingsområden är muskelsmärta, huvudvärk, nackspärr, hälsporre, tennisarmbåge, benhinneinflammation etc.
Laser
Terapeutisklaser bygger på att laserns ljus är en enda våglängd. Denna speciella typ av ljus ger upphov till läkande reaktioner i cellen. Exempel på laserns effekter är smärtlindring, minskad inflammation samt bättre blodcirkulation. Behandlingseffekterna är speciellt goda vid behandling av rörelseapparatens olika delar som tex muskler, svullnader, smärtproblem, inflammationer samt skador och förslitningar.
Massage
Naprapater använder sig av klassisk massage i syfte att normalisera spänningstillstånd i muskler. Massagen omfattar grepp som strykningar, knådningar, saxningar, friktioner och kantningar. Syftet är att öka cirkulationen, transportera bort slaggprodukter, normalisera funktionen samt att töja i muskler och bindväv.